Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry (part2)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institution för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 2 992 238 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med 4S-projektet är att identifiera starka svenska utvecklingsprojekt med fokus på Smart industri, och att koppla ihop dessa med det arbete som görs internationellt för att ta fram nya standarder inom området Smart industri. På detta sätt kan Sverige öka sitt inflytande på de internationella standarder som utvecklas just nu och som kommer ligga till grund för teknikutvecklingen i framtiden. Projektet 4S har finansiellt stöttat 14 utvecklingsprojekt. För att beskriva standardiserings värdeskapande roll historiskt och framgent, har en skrift tagits fram av 4S-projektet.

Resultat och förväntade effekter

4S-projektet har identifierat och stöttat 14 utvecklingsprojekt. 4S-projektet har publicerat en rapport som beskriver standarders värdeskapande roll i industrihistorien och dess förväntade roll nu när industrin digitaliseras.

Upplägg och genomförande

4S-projektet har identifierat 14 utvecklingsprojekt vilka erbjudits stöd kring standardisering. Med varje utvecklingsprojekt så har 4S-projektet haft ett flertal samtal för att komma fram till vilken internationell standard (och tillhörande arbetsgrupp) som är mest relevant för utvecklingsprojektet. Därefter har utvecklingsprojektet erhållit finansiellt stöd för att kunna delta i framtagningen av denna standard.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2022

Diarienummer 2018-04502

Statistik för sidan