3eflow - komfort utan varmvattencirkulation

Diarienummer 2016-05217
Koordinator 3eflow AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017