3D-sintring av PM-stål till NNS - (DesMatKonVer)

Diarienummer
Koordinator VBN Components AB
Bidrag från Vinnova 859 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03166

Statistik för sidan