3D-sintring av PM-stål till NNS - (DesMatKonVer)

Diarienummer 2009-03166
Koordinator VBN Components AB
Bidrag från Vinnova 859 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat