3D-rullformning av höghållfasta komponenter med varierat tvärsnitt

Diarienummer 2005-01988
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 899 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - april 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://extra.ivf.se/3d-rullformning/