3D-rullformning av höghållfasta komponenter med varierat tvärsnitt

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 899 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - april 2009
Status Avslutat

Externa länkar