3D-printing och additiv tillverkning

Diarienummer 2015-04028
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Övergripande mål och syfte har varit att samla relevanta aktörer inom additiv tillverkning samt genomföra aktiviteter i syfte att göra testbädden mer känd och tillgänglig för behovsägare inom industri. Projektet har tagit viktiga steg mot detta mål vad gäller att samla SPs och Swereas resurser i en testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett projektdeltagarna ökad kunskap och insikt om behov och möjligheter för svensk industri vad avser implementering av additiv tillverkningsteknik, samt bidragit till spridning av projektdeltagarnas kompetenser och resurser inom området. Effekter innefattar nya samverkansprojekt samt ökad användning av tekniken, vilket på sikt skall bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i svensk tillverkningsindustri.

Upplägg och genomförande

Genomförande har bestått av följande delar: (i) Kunskapsspridning och fördjupad behovsanalys i form a workshops och seminarier inriktade mot behovsägare, (ii) inventering av kompetenser och infrastruktur, (iii) genomförande av demonstrationsaktivititet, samt (iv) analys och sammanställning av dessa till grund för ökat tillgängliggörande av testbädden och utformande av erbjudande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.