2D till 3D väg modells generator

Diarienummer 2013-02609
Koordinator ATCON TECHNICS AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

I dag finns det mängder av vägförstärknings jobb som projekterades för några år sedan och där största delen av underlaget finns som traditionella 2D-ritningar. Det innebär att entreprenörerna måste tolka och digitalisera underlaget för att kunna använda ny teknik som maskinkontroll system, aktiv design och mängdberäkningar i CAD system. Projektet har utrett möjligheten och potentialet att skapa ett IT-verktyg som underlättar för entreprenörer att skapa 3D-anläggningsmodeller genom att komplettera med parametrar från 2D handlingar och beskrivningar.

Resultat och förväntade effekter

Genom att använda enkla verktyg som Microsoft Excel som inmatnings formulär och koppla informationen till ett CAD verktyg har vi kunnat se att det är möjligt att, för enklare och normala vägar, skapa ett IT-verktyg för att kunna generera 3D modeller. Möjligheten för att koppla parametrar för utformning till olika CAD verktyg varierar men kan med största sannorlikhet skapa Plug-Ins som löser detta men en alternativ lösningen för att kunna skapa denna konvertering utan behovet av en CAD plattform som mellansteg är att data direkt processas och beräknas i en molntjänst.

Upplägg och genomförande

Projektet har analyserat tillgängligheten av information för ett traditionellt väg projekt och utifrån detta strukturerat vilken information som måste hanteras för att kunna konvertera de traditionella 2D-ritningarna och beskrivningarna till 3D modeller. Detta har gjort på olika nivåer i några olika väg projekt men med samma metodik och struktur. Utifrån inmatad data har vi skapat parametrar för 3D-modeller som skapats med ett CAD verktyg som mellansteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.