2012-02610 ´Aktivitetsasppen´

Diarienummer 2012-03855
Koordinator Ny Form Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Definiera efterfrågan & förväntningar för mobilappen hos målgruppen -JA uppfyllt 2. Skapa en finansiell plan för implementering - JA uppfyllt 3. Skapa underlag för utveckling av betaversion -JA uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Utfallet är att: Målgruppen upplever ett stort behov av denna tjänst. Att med den information vi har idag inte hittar en klart lönsam intäktsmodell, men att med relativt små medel går att utreda intäktsmodellen ytterligare.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med marknadsunderökningar genom att målgruppen fyll i enkäter.Vi har även intervjuat potentiella samarbetspartner, sponsorer, leverantörer och experter inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.