2011 SNITTS aktiviteter Ny

Diarienummer
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Många av de innovationsstödjande verksamheterna i Sverige befinner sig idag på en samhällsstödjande/statlig nivå. Genom SNITTS aktiviteter utvecklas individer i yrkesgruppen som arbetar med innovationsstödjande verksamhet. När de innovationsstödjande verksamheterna i Sverige förbättras och samarbetar i högre grad skapas samhällsnytta. Ett konkret exempel på detta är att Innovationskontor Fyrklövern efter en studieresa med SNITTS till Skottland infört Easy access IP. Detta har i sin tur resulterat i Idédatabankerna.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var att öka samverkan, nationellt och internationellt sett, tillgodose nya verktyg och öka kunskaperna hos de som arbetar innovationsstödjande inom akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor i Sverige. I enbart ASTP konferensen och Innovation by Collaboration deltog fler än 500 unika yrkesutövare. Genom SNITTS har avgjort ett mkt högt antal verktyg och erfarenheter förmedlats till yrkesgruppen. Att medlemsantalet konstant har ökat tyder på att SNITTS är viktig för utvecklandet av yrkesgruppen.

Upplägg och genomförande

SNITTS organisation kan liknas vid två plattformar; en som direkt utför aktiviteter gentemot yrkesgruppen och en plattform för SNITTS-kansli. Den senare är en förutsättning för att kunna utföra medlemsaktiviteter. Projektplanen delades upp i fem arbetspaket. Utbildning och events, Benchmarking och best practice, Marknadsföring, Databas och utvecklad Webfunktionalitet, samt organisation. Samtliga arbetspaket är väl genomförda har absolut bidragit till att yrkesgruppen såväl som SNITTS organisation utvecklats

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01392

Statistik för sidan