2009 Sverige-Kina symposium för planering och samverkan inom materialområdet

Diarienummer 2009-03632
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2009
Status Avslutat