2009 Sverige-Kina symposium för planering och samverkan inom materialområdet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03632

Statistik för sidan