2005 Sweden-Japan International Workshop QNANO

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid april 2005 - december 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01717

Statistik för sidan