121205 Sweden meets France in Paris

Diarienummer
Koordinator RESPIRATORIUS AB (PUBL) - Respiratorius AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04608

Statistik för sidan