10th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar

Diarienummer 2016-00342
Koordinator DD Innovation AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Syfte och mål

Målet kan anses uppfyllt då kontakter togs som kan leda till investeringar i bolaget, samt samarbeten med akademi och industri.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är förbokade möten som togs under 10th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar samt de uppföljningar som gjorts sedan dess. Förväntad effekt är mer detaljerade diskussioner som ska leda till investeringar och samarbeten i framtiden.

Upplägg och genomförande

Förbokade B2B-möten togs och som sedan följdes upp per telefon och e-post.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.