Din rätt att få hjälp och upplysning

Här berättar vi om de skyldigheter vi har som myndighet när det gäller att ge hjälp och service till medborgare.

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar hur Vinnova och andra förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Reglerna gäller både mot enskilda fysiska eller juridiska personer och mot massmedia.

Enligt förvaltningslagen ska Vinnova lämna upplysningar, vägledning, råd och ge annan hjälp i frågor som rör vår verksamhet.

Men skyldigheten är inte obegränsad. Vi är skyldiga att ge hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Läs hela Förvaltningslagen på Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 11 september 2019

Sidansvarig: Anna Oback

Statistik för sidan