Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Publicerad: 21 april 2023

Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett ett samarbete med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Genom samarbetet kan forskare i Sverige söka bidrag för att snabba upp processen från grundforskning till tillämpning. Första erbjudandet om finansiering öppnar inom kort.

USA-samarbete.png

National Science Foundation driver sedan några år tillbaka forskningsprogrammet Convergence Accelerator Program (CAP) som syftar till att göra processen från grundforskning till tillämpad forskning snabbare. För att också forskare i Sverige ska få möjlighet att söka bidrag inom programmet går nu Vetenskapsrådet och Vinnova gemensamt in i ett samarbete med NSF.

Det bidragserbjudande som nu är aktuellt för forskare i Sverige handlar om olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att kunna ta del av erbjudandet måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Mer information om forskningsprogrammet finns på NSF:s webbplats

Senast uppdaterad 27 november 2023

Statistik för sidan