Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

"Framtidstänkande är en superkraft som alla behöver"

Publicerad: 23 februari 2023

Prototyper av framtidsscenarier där människor kan få uppleva en möjlig framtida situation. Det är ett sätt som Vinnova jobbar tillsammans med designers och visionärer för att engagera människor i att forma morgondagens samhälle.

Se filmen om hur Vinnova använder spekulativ design för att skapa framtidsscenarier som engagerar.

En sjukvårdsmottagning där patienter behandlas förebyggande baserat på  genetiska och digitala prov. Ett samhälle med gatuskyltar som visar zoner med ren luft efter de klimatförändringar som skett. Det är två prototyper som illustrerar två olika framtidsscenarier som Vinnova tillsammans med designers och visionärer tagit fram som ett sätt att förstå vår framtid. Metoden är en viktig del av det som kallas spekulativ design, som handlar om att utmana föreställningar vi har om hur världen fungerar och istället utforska framtiden.

Efter att Joakim Skog och hans kollegor, som jobbar med framsyn på Vinnova, satt sig in i metodiken gjordes en utlysning riktad till framtidsforskare, innovatörer och kreatörer, att skicka in skisser på framtidsscenarier och därefter få möjlighet att söka bidrag till att utforma framtidsprototyper utifrån dessa skisser. Över hundra förslag kom in. Av dessa valdes elva ut för finansiering och utveckling till levande fysiska miljöer som människor fick besöka och uppleva. Målet var att stimulera till dialog kring att forma det Sverige och den värld vi vill ha i framtiden.

- Att arbeta med framtidsperspektiv väcker känslor, det skapar engagemang och sätter igång en förändringsprocess som aldrig skulle kunna orkestreras eller kontrolleras på förhand men som bygger just på att människor får en känsla av att de är med och formar en framtid istället för att de väntar på att den ska inträffa, säger Joakim Skog.

Han menar att när det gäller stora samhällsutmaningar som klimatförändring, pandemier och sociala klyftor, räcker det inte med att utgå från där vi står idag. För att få fram radikalt nya idéer och kunna fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar omställning, måste vi måla upp scenarier av alternativa framtider. Då kan spekulativ design och framtidsprototyper vara ett effektivt verktyg. Att bli bättre på framtidstänkande är en kunskap som alla organisationer borde tillskansa sig, menar Joakim Skog.

- Framtidstänkande är en superkraft som alla behöver för att kunna möta förändringens hastighet.

Framsyn under Sweden innovation days

Under Sweden Innovation Days 21-23 mars har du chansen att få veta mer om hur man kan jobba med framtidsscenarier. Varje dag kommer att inledas med en kort film från framtiden med koppling till de teman som lyfts under dagarna. Joakim Skog kommer även hålla i tre sessioner om framtidsscenarier samt vara co-moderator dag 1 och 3. Läs mer om honom och hans sessioner här. 

Senast uppdaterad 24 februari 2023

Statistik för sidan