Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Preventionsmottagning utforskar framtidens hälsa

Publicerad: 31 oktober 2022

Hur kan vi leda och forma vägen mot en önskvärd framtid? Vinnova utforskar metoder för framsyn. På framtidsprototypen Preventionsmottagningen på Södersjukhuset kan du uppleva ett fiktivt vårdsbesök 30 år fram i tiden och reflektera över vad människor i förväg vill veta om sin hälsa.

Vinnova driver ett aktivt framsynsarbete för att etablera verktyg och processer till hjälp för att förstå och visualisera möjliga framtider. I satsningen Framtidsprototyper har Vinnova finansierat elva projekt som testat metoden spekulativ design. Aktörer aktiva inom konstvärlden, näringslivet, offentlig sektor och akademi har tillsammans utforskat framtiden inom angelägna samhällsfrågor. Resultatet är ett antal Framtidsprototyper – som gestaltar, testar och utmanar vår föreställning om morgondagens samhälle.

Framtidens hälsa

På Preventionsmottagningen på Södersjukhuset kan du uppleva ett fiktivt vårdsbesök 30 år fram i tiden. Du får möjlighet att reflektera över vad människor i förväg vill veta om sin hälsa, och vad man är villig att lämna ut om sig själv för att förebygga sjukdomar och öka chanserna till ett långt och hälsosamt liv.

Sjukvården står inför angelägna utmaningar och behöver förändras. Vi lever allt längre, många är multisjuka och livstidsrelaterade- och kroniska sjukdomar ökar. Behovet av sjukvård är redan större än den vårdpersonal som finns tillgänglig. Samtidigt finns många möjligheter, exempelvis tack vare digitaliseringen, så hur väljer vi bästa vägen?

  • Genom att visa på olika möjliga framtider kan vi föra en öppen dialog om önskvärda respektive ovälkomna framtider – och hur vi tar oss dit, respektive undviker att hamna där. Att samtala om en möjlig framtid gör det också lättare att lyfta blicken och tänka oss omständigheter och möjligheter bortom dagens begränsningar. vilket öppnar upp för dialog istället för debatt, berättar Joakim Skog områdesledare Framtidsområden, Vinnova.

I satsningen på Framtidsprototyper har Joakim Skoog upplevt kraften i att använda spekulativ design.

  • Med spekulativ design skapas möjligheter att möta framtiden gestaltad i en prototyp. Det väcker tankar, och engagemang. Det får mig att vilja bli medskapare av min framtid, inte bara en passiv medresenär, berättar Joakim.

Framsyn hjälpsamt i innovationsarbetet

I satsningen Hållbar precisionshälsa mobiliserar Vinnova aktörer som med innovation vill bidra till en mer förebyggande, träffsäker, jämlik hälso- och sjukvård, så att fler kan leva ett längre liv i hälsa. Att på ett säkert och effektivt sätt använda hälsodata rymmer stora möjligheter men också utmaningar. Anders Brinne leder satsningen Hållbar Precisionshälsa. Han upplever att framsyn är frigörande och hjälpsamt i innovationsarbetet.

  • Framsyn hjälper oss att titta på hur vi vill att samhället ska se ut och fungera. Vi frigör oss från förutsättningarna här och nu, vilket många gånger kan hindra oss att tänka innovativt. Det ger oss också en möjlighet att fundera kring vilka de framtida utmaningarna är, och hur vi idag kan skapa en beredskap och ta rätt steg, säger Anders Brinne.

Anders och hans team har ett givande samarbete med Framtidsprototypen Preventionsmottagningen.

  • Preventionsmottagningen är ett bra exempel på hur vi kan öppna upp för dialog med invånarna om möjliga innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. För oss på Vinnova är det ett kvitto på behovet av att se på innovation ur flera perspektiv, exempelvis att nya tekniska lösningar behöver gå hand i hand med utveckling av etik och regelverk, affärsmodeller och kompetens.

Vill du veta mera?

Läs mer och se film om Preventionsmottagningen på bloggen om framtidsprototyper.

Möt Framtidsprototypen Preventionsmottagningen i Södersjukhusets huvudentré:
Tisdag 8 nov kl 13.00-16.00
Torsdag 10 nov kl 13.00-16.00 och 17.00-19.00
Fredag 11 nov kl 13.00-16.00 och 17.00-19.00

Läs mer om Vinnovas satsning Hållbar precisionshäls.

Senast uppdaterad 8 november 2022

Statistik för sidan