Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationstävling för gatuladdning av elbilar

Publicerad: 11 maj 2022

Nu anordnas Sveriges första innovationstävling för laddning av elfordon i gatumiljö. Tävlingen söker lösningar inom publik laddinfrastruktur som bland annat sänker investeringskostnader, kortar installationstider och minskar pris och storlek på laddstolpar. Satsningen genomförs av Stockholms stad i samarbete med Kista Science City och Vinnova.

Idag finns flera utmaningar med gatuladdning av elbilar. Det är ont om offentlig plats och elstolpar är skrymmande och dyra. Men det handlar även om kapacitetsbrist i elnätet, höga kostnader för markarbete och dyra nätanslutningar med långa ledtider. 

Det vill Vinnova tillsammans med Kista Science City och Stockholms stad ändra på med hjälp av en innovationstävling.

─ Målsättningen med innovationstävlingen är att få fram lösningar som bland annat minskar investeringskostnader, minimerar påverkan på offentlig plats, förbättrar laddinfrastrukturens funktion och tillgänglighetsanpassning och är möjliga att skala upp, säger Nils Blom, projektledare och initiativtagare till tävlingen på Trafikkontoret i Stockholms stad.

─ Vinnovas stöd och finansiering ska bidra till att de vinnande lösningarna når gatan, att de testas och demonstreras i verklig gatumiljö. Som innovationsmyndighet vill vi också bidra till att lösningarna anpassas och testas för fler städer, och att lärdomarna tas tillvara för att om så krävs även skruva i regelverk och processer, säger Malin Eklund, ansvarig för innovationstävlingen på Vinnova.

Lösningar som adresserar dessa utmaningar kan öka takten i utbyggnaden av publika laddmöjligheter för elbilar i stadsmiljö. Tävlingen utgår från Stockholms gatumiljö, men en avgörande aspekt för framgång är lösningar som snabbt kan spridas till och implementeras i alla städer i Sverige.

─ Vinnova säkerställer en nationell ansats, då vi utöver stöd till vinnaren i Stockholm även ger andra städer möjlighet att söka medel och testa lösningar på sina gator, säger Malin Eklund.

─ Vi måste också ha med oss att våra gatumiljöer ska ge plats för en mångfald av aktiviteter och behov. Vinnova vill att ytan mellan husen kan användas på ett flexibelt sätt med snabb anpassning till våra behov idag och i framtiden. Förbättrade möjligheter till gatuladdning av elfordon är ett sådant behov, tillägger Malin Eklund.

Mer om innovationstävlingen

 • Tävlingen är öppen för alla, men riktar sig främst till företag och organisationer
 • Informationsmöten hålls 1 juni och 22 juni, klockan 9-10
 • Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är 30 juni
 • Finalister meddelas 18 augusti
 • Vinnande bidrag utses vid ett event i Kista 31 augusti
 • Vinnaren koras av en jury bestående av representanter från Stockholms stad, Kista Science City, Vinnova, Svenska Bostäder, Göteborgs stad och Trollhättans stad
Priser
 • Första pris är 100 000 kronor från Stockholms stad och ett test- och demopaket från Kista Science City (värde 100 000 kronor) för att testa lösningen i gatumiljö i Stockholms innerstad
 • Första- till tredje pristagarna får möjlighet att söka stöd från Vinnova för vidareutveckling av sin lösning och test i gatumiljö. Sammanlagt 1 miljon kronor är avsatt för stöd och vidareutveckling.
Kriterier för tävlingsbidrag
 1. Minimera investeringskostnaden
 2. Förkorta genomförandetid
 3. Minimal påverkan på offentlig plats
 4. Laddinfrastrukturens funktion och tillgänglighetsanpassning
 5. Affärsmodell och skalbarhet

Bonus: Möjlighet till plug & charge

Vill du vara med och tävla?

Mer information finns hos Kista Science City:

Frågor om Vinnovas del i innovationstävlingen?

Malin Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 02

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Statistik för sidan