Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer i krisens spår

Publicerad: 9 juni 2021

I Vinnovas satsning Innovationer i krisens spår får 18 nya projekt finansiering, inom områdena kultur och besöksnäring, kollektivt resande, rehabilitering på distans och social oro. Det handlar om initiativ som genom innovation kan stötta samhället i en utmanande tid och bidra till att ställa om branscher och områden för framtiden.

Under 2020 gjorde Vinnova en satsning på Innovationer i krisens spår där 60 projekt fick stöd. I en fortsättning på satsningen riktad mot utpekade branscher och områden får ytterligare 18 projekt finansiering.

- Det handlar till exempel om hur vi kommer igång igen med säkert kollektivt resande och hur man ska kunna besöka, känna och förstå platser på nya sätt. Rehabilitering på distans och social oro är direkt kopplade till effekter av pandemin. Där ser vi behov av förnyade insatser efter krisen, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Några av de nya projekt som får stöd:

Bokmässans digitala innovation

Projektet ska ta fram en virtuell studiomiljö, textade seminarier på olika språk och en internationell plattform med syfte att stärka Bokmässans digitala utbud och tillgängliggöra innehållet för en svensk och internationell betalande publik. Metoden ska bygga en innovativ virtuell studio med realistiska och tittarvänliga samtal med världsförfattare.
Projektet leds av Svenska Mässan Gothia Towers AB.


Säkra cykeltaxitransporter i stan

Utveckling av en elcykeltaxi som ska erbjuda ett nytt sätt att resa med låg risk för smitta och bidra till bättre framkomlighet, mindre trängsel, flexibelt resande och liten klimatpåverkan. I samarbete med bland andra Färdtjänsten i Göteborgs kommun ska transporter av olika kundkategorier med olika kravställningar testas.
Projektet leds av Addvelo AB.


Andningsrehabilitering vid Covid-19

Ska utveckla och sprida en mobilapplikation för andnings- och röstrehabilitering på distans, som genom övningsprogram och individuell coachning hjälper individer världen över som drabbats svårt av covid-19 eller intensivvårdats. Genom så kallad gameification hämtas inspiration från spelindustrin för att uppnå ökad motivation.
Projektet leds av Emilia Feldt Productions AB.

 

Mentorsverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Röda Korset i Umeå vill starta en verksamhet som ska erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd för att återetablera sig i samhället, genom att våldsutsatt kvinnor matchas med volontärer som förpliktar sig till att vara ett stöd i 9-12 månader. Projektet genomförs i nära samarbete med kvinnojour och socialtjänst. Inspiration har hämtats från Norge där en liknande verksamhet har visat på goda resultat och modellen ska på sikt kunna spridas till andra orter i Sverige.
Projektet leds av Umeåkretsen av Svenska Röda Korset. 

Se alla projekt här

En ny ansökningsomgång är öppen för ansökningar, som stänger 28 september.

Frågor?

Senast uppdaterad 9 juni 2021

Statistik för sidan