Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rapport om Sveriges kapacitet att producera vaccin

Publicerad: 26 april 2021

Förbättrad produktionsförmåga och stärkta innovationsmiljöer inom vaccin och biologiska läkemedel kan öka Sveriges möjligheter att bidra till behovet av vaccin, men även till utveckling av nya terapier och företagande. Det konstateras i en rapport till regeringen.

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 och Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel.

Rapporten som lämnats är ett kunskapsunderlag.  I den konstateras att Sverige har flera företag som är aktiva inom olika delar av produktionskedjan och att förbättrad produktionsförmåga och stärkta innovationsmiljöer fokuserade på processutveckling och produktion av vaccin och biologiska läkemedel på sikt kan öka möjligheterna att bidra till det ökande behovet av vaccin i Sverige och världen. Sådana satsningar kan också bidra till utveckling av nya produkter och nya företag inom området.

Sveriges möjligheter att vara helt självförsörjande på vaccin bedöms dock som små, eftersom det är en komplex produktion som är beroende av internationella leverantörer av råvaror, utrustning och material.

När det gäller den pågående pandemin konstateras att ett starkt europeiskt partnerskap med öppna handelsgränser ger de bästa förutsättningarna för att säkra tillgång till vaccin för Sverige.  

 

Frågor?

Lars Hammarström

Direktör och avdelningschef

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 26 april 2021

Statistik för sidan