Forsknings- och innovationsproposition med avstamp i samhällsutmaningar

Publicerad: 18 december 2020

Regeringen har presenterat forsknings- och innovationspropositionen som anger inriktningen för politiken för de kommande fyra åren. I fokus står viktiga samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och demokrati.

Propositionen har titeln ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” och ska behandlas av riksdagen under våren. Vinnova har i propositionen fått stort genomslag för det inspel som myndigheten lämnade in för drygt ett år sedan med rubriken ”Systeminnovation för en hållbar framtid”.

- Det är positivt att regeringen satsar på forskning och innovation för att återstarta och samtidigt ställa om ekonomin i spåren av pandemin. Vinnova har fått stärkt mandat att mobilisera hela samhället för att skapa nödvändig omställning. Vikten av samverkan mellan alla aktörer både nationellt och internationellt, inte minst med näringslivet, framgår tydligt, säger Darja Issaksson, generaldirektör för Vinnova.   

En viktig framgångsfaktor för att anta samhällsutmaningar som Vinnova särskilt framhållit är storskaliga test- och demonstrationsmiljöer där stora och små företag, offentlig sektor och lärosäten kan mötas och tillsammans utveckla lösningar i verkliga förhållanden. Propositionen prioriterar tydligt sådana miljöer med medel till Vinnova för ändamålet.     

 

 

Senast uppdaterad 13 januari 2021

Statistik för sidan