Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skolmåltider ska snabba på omställningen till ett hållbart livsmedelssystem

Publicerad: 16 november 2020

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om så att vi kan producera, köpa och äta mat som är hållbar för både hälsan och miljön. I ett unikt samarbete utforskar nu Livsmedelsverket och Vinnova hur man kan utforma ett hållbart system för skolmåltider tillsammans med kommuner, näringsliv och flera andra myndigheter.

– Alla sektorer i samhället måste kraftsamla för att ställa om till hållbar utveckling. Det kräver innovation på alla nivåer. I det här samarbetet utforskar vi hur myndigheter och kommuner genom offentlig efterfrågan på hållbara skolmåltider kan skapa förutsättningar för ökad innovation inom hela livsmedelssystemet och bidra till både ny samverkan och ökad konkurrenskraft för företagen, säger Jonas Brändström, avdelningschef Samhällsutveckling på Vinnova.

Dagens livsmedelssystem sätter käppar i hjulet för att nå nationella och globala hållbarhetsmål. Skolmåltiderna har koppling till alla led i livsmedelskedjan och når samtliga barn och unga i Sverige. Det finns goda belägg som tyder på att måltider som äts i förskola och skola förbättrar barns matvanor och preferenser. På så sätt kan skolmåltiderna bidra till en större systemförändring.

– Det här är en ny metod för oss på Livsmedelsverket, att experimentera fram nya lösningar tillsammans med andra. På nationell nivå kan vi till exempel behöva skruva på läroplaner eller regler för upphandling och livsmedelshantering eller ta fram nationella mål och strategier för att ge skolor och näringsliv förutsättningar för att arbeta hållbart, säger Ulrika Backlund, projektledare på Livsmedelverket.

För att skapa hållbara skolmåltider behöver man arbeta med allt från mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolköken, till logistik och förutsättningar för livsmedelsföretag och bönder att producera hållbar mat som kommunerna efterfrågar.

Kommuner blir testmiljöer för hållbara skolmåltider

Nu bjuds kommuner in att medverka i projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Senast den 26 januari kan de ansöka om att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De fyra kommuner som väljs ut får stöd för att kunna arbeta verksamhetsövergripande och med innovation kring skolmåltiderna.

Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och målen i andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

Frågor?

Jenny Sjöblom

Handläggare, hållbara matsystem

+46 8 473 31 35

Ulrika Backlund

Projektledare "Ett nytt recept för skolmåltider" (Livsmedelsverket)

+46 18 17 55 87

Anna-Karin Quetel

Kontaktperson "Ett nytt recept för skolmåltider" (Livsmedelsverket)

+46 18 17 56 04

Senast uppdaterad 16 november 2020

Statistik för sidan