Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nödvändigt med nationell AI-strategi

Publicerad: 27 november 2020

Investera tillsammans och dela med alla. Med de orden avslutade Darja Isaksson det inledande passet om nationell AI-strategi på Sweden Innovation Days den 17 november. Anna Westerberg på Volvo Group lyfte att partnerskap är det nya ledarskapet och Elena Fersman från Ericsson att AI är nyckelfaktor när vi går mot ”zero touch”, full automation, inom telekommunikation.

SID9 (2).png
Moderator Aurore Belfrage och Peter Kurzwelly från AI Sweden sammanfattar intryck från dagens konferens.

Över 3000 deltagare från 78 länder deltog under Sweden Innovation Days, ett digitalt möte som Vinnova med flera bjöd in till för att diskutera utvecklingen av AI inom inom en rad olika områden såsom mobilitet, demokrati och klimat. Här kan du ta del av innehållet och några av slutsatserna.   

Nationell AI-strategi

Att en AI strategi är nödvändig för att Sverige ska kunna vara globalt ledande inom tillämpad AI var alla talare överens om. Strategin behövs för att vi ska arbeta effektivt, ha en gemensam riktning och ha en chans att vara världsledande när det kommer till att lösa globala utmaningar inom tillämpad AI.

Två länder har tagit fram nationella AI-strategier, Kanada och Japan, där Kanada redan gjort stora och långsiktiga finansieringsinsatser. Man har även fokuserat på forskning och byggt upp AI hubbar runt om i landet. I Japan finns det ”Moonshot” program för att fokusera på tre utmaningsområden: åldrande, miljön och modern forskning. Japans AI-strategi fokuserar på att bygga upp en stark bas av kunskap genom specifika AI-utbildningar på alla skolnivåer där målet är att 250 000 studenter deltar.

Se delen om nationell AI-strategi

AI för industrin – utbildning och samarbeten

Att öka efterfrågan på AI, är viktigt enligt Amy Loutfi på Örebro universitet. Gratis AI-utbildning behövs för att öka kunskapen i hela samhället. Tillgång till data är viktigt för små och medelstora företag och datan får inte heller stoppas av regulatoriska hinder, menade Silvio Meira från The Digital Strategy Company i Brasilien. Volymerna behöver också vara stora och där kan offentliga aktörer och storföretag vara en bra samarbetspart. 50 AI-rådgivare finns på 18 center för att stötta och öka kunskapen om AI hos små och medelstora företag i hela Tyskland, berättade Dörte Nielandt - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

Se delen om AI för industrin 

Transformera sjukvården genom AI 

AI skulle få en mer framträdande roll i att transformera sjukvården ifall det fanns ett större fokus på friskvård istället för sjukvård. Givet det, så skulle vi kunna arbeta ännu mer innovativt med prognos/diagnos och prevention. För att komma dit, krävs det en beteendeförändring, där hela vårdsystemet är med på banan. Det kräver också samverkan där sjukhusen/de som äger patientdatat och även storbolagen ingår och bidrar. För att lyckas få människor att förbli friska krävs tillgång på data som innovatörer kan nyttja för utvecklingen av nya lösningar ex. algoritmer som kan förutse sjukdom. Viktigt är att se till att datat organiseras på ett demokratiskt och tillgängligt sätt. 

Markus Lingman, årets AI svensk vid Region Halland, avslutade passet med: ”Insikter måste leda till beteendeförändring, fram till dess kommer all data att ha lite värde”

Se delen om hur sjukvården kan transformeras genom AI

Bekämpa klimatförändringar genom beteendeförändringar

AI har en stor potential för klimatförändringar om vi lyckas ta itu med tre punkter: riktning, mångfald och distribution, sa Victor Galaz från Stockholm Resiliance Centre.  Dennis Pamlin från RISE menade att ”AI is part of the problem rather than the solution today related to climate change”.  Att företagen idag jobbar med AI genom att addera AI-verktyg i befintliga ”gamla” system, vilket snarare skapar disruption än hållbarhet. Behovet att involvera nya aktörer i dialogen kring detta, inte bara ”the usual suspects” diskuterades också.  
 
H&M group delgav konkreta exempel på de utmaningar som klädjätten har relativt hållbarhet: överkapacitet. Med hjälp av AI lyckas de planera och beräkna kapacitet så att det ska bli mindre belastning på klimatet. Arti Zeighami lyfte också hur centralt det är med beteendeförändring eftersom AI till stor del handlar om är människor och processer.

Se del om hur klimatförändringar kan bekämpas med hjälp av beteendeförändringar

Morgondagens mobilitet – partnerskap är det nya ledarskapet

Megatrenderna som kom fram under detta pass var “autonomus - shared – electric & connected”. Genomgående nämndes lagstiftning, minskning av CO2, hållbarhet och kundfokus samt även helhetsbilden av hur logistik är en drivande faktor. Behovet för systemisk approach är stort och för att kunna nå en elektrisk och autonom framtid krävs elektrifiering. Anna Westerberg från Volvo Group menade att produktivitet, ”uptime”, bränsleeffektivitet och säkerhet är viktiga områden att både utveckla och erbjuda. Detta görs genom mjukvarubaserade erbjudanden och lösningar. Anoop Chawla, Indian Institute of Technology, India höll med och sa ”Tech must go hand in hand with society otherwise society will not accept the technology”.

Se delen om morgondagens mobilitet 

Vår framtida demokrati – hur ser vi till att tekniken kommer alla tillgodo?

Att AI i högsta grad är en demokratifråga var alla i detta pass överens om. Alla behöver få kunskap om vad teknologin innebär och hur den används. Som många andra teknologier förstärker AI redan existerande skillnader. Vem tar ansvar för de beslut som AI tar eller rekommenderar? Henri Verdier från Government Office i Frankrike, ansåg att makten inom AI ligger hos ett fåtal. Tekniken rör sig fort framåt och många hamnar på efterkälken. Därför behövs en global överenskommelse om hur AI ska användas för att säkerställa att teknologin kommer demokratin till godo.

Elena Kell, Women in AI and H&M Group lyfte att endast 22 procent kvinnor arbetar inom AI-området vilket innebär att kvinnor inte är delaktiga i det framtida utvecklingsarbetet. Mångfald och inkludering är grundläggande beståndsdelar i jämlik och etisk AI.

Se delen om vår framtida demokrati

Ta del av hela dagen: Sweden Innovation Days - Day 1, The Talks 

 

Frågor?

Regina Summer

Internationell samordnare

+46 8 473 32 24

Senast uppdaterad 8 februari 2022

Statistik för sidan