Internationella experter ger råd till Sverige

Publicerad: 11 september 2020

Vid ett webbsänt möte den 8 september gav tre internationellt ledande innovationsexperter sin syn på vad som behöver göras för att ställa om till hållbar utveckling i skuggan av coronakrisen. Medverkade gjorde även Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Bertil Andersson, Banny Bannerjee och Mariana Mazzucato

Det internationella expertrådet har utsetts av Vinnova för att bidra med kunskaper om hur Sverige kan stärka sin innovationsförmåga. Mariana Mazzucato deltog från London, Banny Banerjee från San Francisco och Bertil Andersson var med från Tel Aviv.

Inledning med moderatorn Viktoria Raft och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson

Darja Isaksson inleder med att tala om varför det är nödvändigt att använda de möjligheter som krisen innebär till att satsa på innovation i stor skala för att ställa om till ett hållbart samhälle.
Se inledning

Mariana Mazzucato, Professor och Founding Director Innovation and Public Purpose, University College London

Mariana Mazzucato säger att vi måste göra allt för att inte återgå till det normala eftersom det är våra nuvarande system som skapat de stora utmaningar vi nu står inför. Hon beskriver hur innovationspolitik kan användas för att få fram nya lösningar och skapa en annan riktning för tillväxten.
Se Mariana Mazzucatos anförande

Banny Banerjee, Founding Director Change Labs, Stanford University

Om att de utmaningar vi har, till exempel klimatkrisen, är av systemkaraktär och att det därför krävs ett systemperspektiv för att komma till rätta med dem. Banny Banerjee menar att Sverige som ett framgångsrikt innovationsland kan bidra med lösningar som gör skillnad i världen trots att vi är ett litet land.
Se Banny Banerjees anförande

Bertil Andersson, tidigare rektor för Nanyang Technological University, Singapore

Bertil Andersson beskriver hur Singapore och Israel, där han bott och arbetat, nu ställer om i spåren av krisen och vad Sverige kan lära av det. Han menar att små smarta länder kan ha lättare att ställa om på systemnivå än stora länder.
Se Bertil Anderssons anförande

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Gabriel Wikström säger att det i Sverige gjorts många analyser och mycket planering utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, men att det inte blivit lika mycket verkstad och att det går för sakta. Hans roll är att snabba på arbetet och att vara en facilitator för handling.
Se Gabriel Wikströms anförande

Paneldiskussion med samtliga medverkande

Deltagarna diskuterar bland annat varför det är så svårt att skapa omställning trots att de nuvarande systemen är ohållbara. Var ligger hindren och hur kan de övervinnas?
Se paneldiskussion 

Avslutning med Darja Isaksson, Vinnova

Darja Isaksson avslutar med att berätta om att Vinnova använder råden och insikterna från expertrådet och från forskningen för att tillsammans med andra aktörer i samhället utveckla metoder och insatser som bidrar till omställning.
Se avslutning 

Seminariet är på engelska.

Om det internationella expertrådet

<p>Vinnova har&nbsp;utsett ett internationellt expertr&aring;d med&nbsp;tre erk&auml;nda&nbsp;innovationsexperter&nbsp;som ska bidra&nbsp;med v&auml;rdefulla perspektiv och kunskaper till Sverige.</p>

Senast uppdaterad 16 september 2020

Statistik för sidan