Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation inom universell utformning ska stärka tillgängligheten i samhället

Publicerad: 7 april 2020

Vinnova finansierar nu 13 projekt som ska utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten i städer och samhällen. Projekten handlar om bland annat en stadspark som alla kan nyttja, utformning av arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och att göra det lättare att hitta rätt inne på sjukhus.

Projekten får finansiering i en ny satsning på innovationer inom universell utformning, som handlar om att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom verksamheter, miljöer och tjänster i städer och samhällen. Det betyder att de ska vara användbara för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kön, ålder eller bakgrund.

Satsningen görs inom ramen för ett regeringsuppdrag inom tillgänglighetsdesign. I projekten samarbetar offentliga organisationer, företag, civilsamhälle och akademi.

Projekten får finansiering med sammanlagt 13,5 miljoner kronor.

Några av projekten som får stöd av Vinnova är:

Stadsparken Banslätt

Projektet ska skapa en stadspark i Tullinge i Botkyrka kommun som alla kan nyttja, oavsett ålder, kön eller funktionshinder genom en process där medborgarnas önskemål och behov tidigt inkluderas.
Koordinator: Botkyrka kommun

Universell utformning av arbetsplatser

Målet för projektet är en universell utformning för manuellt arbete som kostnadseffektivt tillgängliggör arbetsplatser för personer med funktionsvariation. Monteringsarbetsplatser för tillverkning av modulhus ska anpassas för personer med olika former av funktionsvariation.
Koordinator: RISE

Lätt att hitta rätt på sjukhuset

Ska ta fram en lättanvänd pilotversion för vägvisning inne på Stockholmsregionens sjukhus, som kan användas av alla besökare och personal. Bakgrunden är synpunkter på att det är svårt att hitta rätt på sjukhusen vilket bland annat medfört att patienter kommit sent till vårdbesök.
Koordinator: Locum AB

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Ska ta fram verktyg som underlättar inkludering av universell utformning i offentlig upphandling. Offentlig upphandling är avgörande för utformningen av en stor del av de produkter och tjänster som medborgare möter.
Koordinator: CERTEC (Lunds universitet)

Staden ska funka för alla 

Projektet ska göra en genomlysning av vad universell utformning innebär för stadsutvecklingsprocessen och utifrån resultatet konstruera ett tankestöd samt en vetenskaplig artikel.
Koordinator: Göteborgs stad, Fastighetskontoret

Se alla projekt

Senast uppdaterad 7 april 2020

Statistik för sidan