Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya digitala hjälpmedel ska öka människors funktionsförmåga

Publicerad: 15 november 2019

Vinnova har beslutat att finansiera 12 nya innovationsprojekt som ska utveckla digitala lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet i samhället.

Lösningarna ska bidra till att fler människor får en meningsfull, aktiv fritid och möjlighet att studera och arbeta. I denna omgång finansieras projekt inom områdena idrott och fritid respektive arbetsliv och skola. Under 2021 kommer projekten att demonstrera sina prototyper publikt.

Det är 12 projekt som får dela på 17 miljoner kronor. Några exempel på projekt:

Digital ledsagning för synskadade i kollektivtrafiken

En lösning för att öka tillgängligheten för synskadade i kollektivtrafiken genom användning av mobil augmented reality. 
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB

Tal-till-text med augmented reality för personer med nedsatt hörsel

Ska utveckla en lösning som gör att en hörselskadad person rikta sin blick mot andra personer och samtidigt läsa texten av vad som sägs genom att talade ord presenteras som text via glasögon.

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden

Impossible run

En lösning som ska göra det möjligt för personer med synnedsättning att träna längdhopp utan assistans genom att idrottare som inte kan se linjerna och plankan istället ska kunna höra dem via ett ljudspår i ansatsbanan.

Koordinator: Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Mobility X

Ska göra det möjligt för människor med muskelfunktonsnedsättning att skräddarsy sin egen elrullstol med hjälp av sensorer, som gör att de kan öka sin mobilitet.

Koordinator: Stockholm Makerspace


Se alla projekt här (inklusive tidigare beslutade projekt)

 

 

 

 

Frågor?

Houda Ghazar

Handläggare

+46 8 473 30 29

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Statistik för sidan