Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt globalt innovationscenter i Lund

Publicerad: 23 oktober 2019

FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services) inrättar ett globalt innovationscenter i Lund, som ska bidra till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Centret invigdes den 21 oktober på Ideon Science Park i Lund. Det får finansiering av UD med stöd av Näringsdepartementet och Vinnova bidrar med 5,5 miljoner under tre år.

UNOPS innovationscenter ska bidra till att innovationsnivån i deras upphandlade leveranser ökar. Genom centren får innovatörer, entreprenörer och unga företag möjligheter att utveckla och anpassa sina erbjudanden så att de kan bli aktuella för FN:s upphandlingar.  

Sedan tidigare har innovationscenter öppnats i bland annat Kina och Antigua. Planen är att det ska bli totalt 17 center i UNOPS regi.

- Att vi får ett globalt innovationscenter i Lund är positivt för Sverige. Framförallt små och medelstora företag får på det sättet tillgång till internationella samarbeten och möjlighet att leverera lösningar i FN:s upphandlingar. Det skapar nya affärsmöjligheter och vi tror att svenska företag med starkt hållbarhetsfokus kan bidra till att möta målen i Agenda 2030, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 

Frågor?

Kjell Håkan Närfelt

Chief Strategy Advisor

+46 8 473 30 47

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Statistik för sidan