Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Nytt globalt innovationscenter i Lund

Publicerad: 23 oktober 2019

FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services) inrättar ett globalt innovationscenter i Lund, som ska bidra till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Centret invigdes den 21 oktober på Ideon Science Park i Lund. Det får finansiering av UD med stöd av Näringsdepartementet och Vinnova bidrar med 5,5 miljoner under tre år.

UNOPS innovationscenter ska bidra till att innovationsnivån i deras upphandlade leveranser ökar. Genom centren får innovatörer, entreprenörer och unga företag möjligheter att utveckla och anpassa sina erbjudanden så att de kan bli aktuella för FN:s upphandlingar.  

Sedan tidigare har innovationscenter öppnats i bland annat Kina och Antigua. Planen är att det ska bli totalt 17 center i UNOPS regi.

- Att vi får ett globalt innovationscenter i Lund är positivt för Sverige. Framförallt små och medelstora företag får på det sättet tillgång till internationella samarbeten och möjlighet att leverera lösningar i FN:s upphandlingar. Det skapar nya affärsmöjligheter och vi tror att svenska företag med starkt hållbarhetsfokus kan bidra till att möta målen i Agenda 2030, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 

Frågor?

Kjell Håkan Närfelt

Chief Strategy Advisor

+46 8 473 30 47

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Statistik för sidan