Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya digitala hjälpmedel ska öka människors funktionsförmåga

Publicerad: 12 april 2019

I en ny satsning från Vinnova ska digitala lösningar utvecklas som kan öka människors funktionsförmåga och delaktighet i samhället. Det handlar bland annat om utveckling av ett hjälpmedel för ungdomar med autism och en digital lösning som underlättar för människor som har god man.

Projekten får finansiering i en satsning från Vinnova för att utveckla lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. I en första omgång får nu tio projekt finansiering.  

Exempel på projekt:  

Drömfångaren - digitalt verktyg för unga med reumatisk sjukdom
Ett digitalt verktyg som med hjälp av beteendedesign, nudging och sociala funktioner kan sänka trösklarna för unga med reumatisk sjukdom att ha ett aktivt liv.
Koordinator: Riksorganisationen unga reumatiker

Kollaborativt mixed reality-hjälpmedel för ungdomar med autism
Personer med autism upplever att nya situationer är stressande, med ett mixed reality-hjälpmedel som projektet ska utveckla kan de träna på nya situationer innan de sker.
Koordinator: Umeå universitet

God man i fickan
Ska ta fram en digital lösning som avlastar och underlättar beslut om den egna ekonomin för människor som har god man eller förvaltare. Även uppdraget att vara god man eller förvaltare ska underlättas.
Koordinator: KTH

Typing in the dark
Dagens program för att lära sig tangentbord är visuella. Projektet ska utveckla en tjänst som gör att det går att lära sig tangentbord utan att se. Huvudmålgruppen är unga med synnedsättning.
Koordinator: Haja Applikation AB

Se alla projekt här

Frågor?

Linda Swirtun

Programledare

Senast uppdaterad 12 april 2019

Statistik för sidan