Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova rekryterar internationell expert inom strategisk design

Publicerad: 24 januari 2019

Sedan den 21 januari är Dan Hill Director of Strategic Design på Vinnova. Genom rekryteringen stärker myndigheten kompetensen att utforma insatser som möter komplexa samhällsutmaningar.

Dan Hill har tidigare arbetat i ledande befattningar med att utveckla projekt och organisationer som främjar innovation, närmast vid det globala design- och teknikkonsultföretaget Arup, där han var baserad i London och jobbade med innovation inom byggnadsmiljö och stadsutveckling. Tidigare har han bland annat arbetet för den statliga innovationsfonden Sitra i Finland. Dan Hill har bott och arbetat i Storbritannien, Australien, Finland och Italien.

Strategisk design är ett verktyg för beslutsfattande som handlar om att identifiera problem och utveckla lösningar som möter komplexa utmaningar, inom exempelvis hälso- och sjukvården, utbildning eller miljöområdet.

Varför vill du jobba på just Sveriges innovationsmyndighet?
Jag tycker att de nordiska länderna och i synnerhet Sverige har stor en stor potential som många andra länder saknar när det gäller att på ett genuint sätt adressera viktiga samhällsutmaningar som klimatförändringar, ojämlikhet och hälsa. Sverige har höga ambitioner inom miljöområdet, en stark tradition inom forskning, en bra balans mellan offentlig och privat sektor och här finns även flera världsledande företag. I det sammanhanget spelar Vinnova en viktig roll för att skapa systemförändring och omställning och det är något som jag gärna vill vara med och utveckla.

Vad blir din roll?
Strategisk design är bra att använda för komplexa system där många aktörer påverkar och där det inte går att göra en enkel plan eller strategi för att lösa problemet. Det är områden där man behöver arbeta både med ett bottom up och ett top down-perspektiv med nationella och lokala mål. Ett sådant exempel är klimatfrågan. Jag ska bidra till att skapa förståelse för sammanhangen och att organisera insatser. I det arbetet behöver hela Vinnova engageras och även Vinnovas viktigaste intressenter.

Kan du ge något exempel på strategisk design i praktiken?
Ett bra exempel är stadsutvecklingsprojektet Low2no carbon i Helsingfors, där innovationsfonden Sitra både var medfinansiär och ledde projektet. Fonden hjälpte till att utveckla ett nytt stadskvarter genom att använda många avancerade metoder för hållbar utveckling. Man la upp strategi, finansierade en innovationstävling, anlitade arkitekter och så vidare. Det visade sig sedan att regler för byggande inte tillät en del av de nya lösningar som togs fram, vilket ledde till att man i projektet arbetade tillsammans med jurister på statlig nivå för att utforma nya regler. Det handlar alltså om projekt med helhetsperspektiv, som utvecklar nya lösningar och samtidigt förändrar policy och leder till en systemförändring.

 

Fakta om Dan Hill
Dan Hill har tidigare haft ledande befattningar som lett till innovativa projekt inom områden som sträcker sig över byggnadsmiljö och städer (Arup, Future Cities Catapult), utbildning och forskning (Fabrica ), offentlig och social innovation (Finlands innovationsfond, SITRA ) och media (BBC och Monocle). Han är också gästprofessor vid UCL Bartlett Institute for Innovation och Public Purpose i London och adjungerad professor vid RMIT University i Melbourne. Dan Hill har bott och arbetat i Storbritannien, Australien, Finland och Italien. Han är också en av borgmästarna i Londons så kallade Design Advocates och medlem av UCL-kommissionen för Mission Oriented Innovation och Industrial Strategy för Storbritanniens regering.

Frågor?

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Dan Hill

Director of Strategic design

Senast uppdaterad 14 september 2022

Statistik för sidan