Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banbrytande idéer för ett hållbart samhälle

Publicerad: 13 december 2018

Vinnova satsar nu 100 miljoner kronor på 22 projekt för att få fram banbrytande idéer som kan leda till ett mer hållbart samhälle. Det handlar bland annat om matproduktion med minskad miljöpåverkan, aktiva transporter bland barn och verktyg för inkludering och tillgänglighet till urbana grönområden.

Projekten ska bidra till kunskapsutveckling inom något av områdena miljö, transport och hållbara städer och bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det kan till exempel handla om nya styrmedel eller beteendeförändringar som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.


I projekten samarbetar offentliga verksamheter, företag, lärosäten, forskningsinstitut och andra aktörer.

Exempel på projekt:

Koncept för produktion av mat med kraftigt reducerad miljöpåverkan
Projektet ska demonstrera en ätbar produkt där teknik används för att uppgradera koldioxid med hjälp av vatten och elenergi till mat och eller foder. Potentialen för tekniken ligger i produktion av fett, socker och aminosyror. Miljövinster finns när det gäller markanvändning, vattenanvändning, kväve/fosforanvändning, biodiversitetsminskning, koldioxidbalans samt robusthet.
Koordinator: Chalmers tekniska högskola

Projekt för att öka skolbarns fysiska rörlighet i vardagen
Projektet ska utveckla en modell för en hållbar beteendeförändring gällande aktiva transporter. Med hjälp av teknik och lockande vardagsaktiviteter ska unga få lust att motionera mer i vardagen. I dag går och cyklar bara ungefär hälften av svenska barn till skolan och till sina fritidsaktiviteter. Med projektet är ambitionen att öka den andelen till över 80 procent.
Koordinator: Luleås tekniska universitet

Verktyg för inkludering och tillgänglighet till urbana grönområden 
Stadens grönområden är viktiga för hälsa och välbefinnande. Projektet syftar till att arbeta för allas rätt till urbana grönområden. Det ska göras genom att utveckla lösningar för en jämlik tillgänglighet, med utgångspunkt i principen om universell utformning, som syftar till inkludering utifrån olika diskrimineringsgrunder med särskild fokus på olika former av funktionsnedsättning.
Koordinator: Sveriges lantbruksuniversitet

Se alla projekt här

Frågor?

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson (NCP)

Johan Stenberg

Utlysningsansvarig - Miljö

+46 8 473 32 23

Senast uppdaterad 13 december 2018

Statistik för sidan