Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitaliserat jordbruk kan ge ökad lönsamhet och hållbarhet

Publicerad: 1 oktober 2018

En testbädd för digitaliserat jordbruk med uppkopplade åkrar som kan användas för att utveckla nya innovationer. Det är en av sex nya testbäddar inom miljöteknikområdet som Vinnova finansierar.

Testbädden för digitaliserat jordbruk består av uppkopplade åkrar med olika grödor och infrastruktur för att samla in och analysera stora datamängder från gårdens produktionssystem. Den ska kunna användas av exempelvis företag som vill utveckla innovationer med hjälp av data från jordbruket, eller av tillverkare som vill testa sina produkter. Målet är att jordbrukare i framtiden ska få verktyg för att snabbare kunna fatta miljöanpassade och lönsamma beslut. Testbädden ska drivas av RISE Research Institutes of Sweden AB Uppsala i nära samarbete med SLU Campus Ultuna.
Bidrag från Vinnova: 8 miljoner

En annan testbädd som får finansiering finns i Luleå och handlar om elektrolys och vätgaslagring i energisystemet, något som bland annat kan bidra till minskade koldioxidutsläpp i framtiden. I testbädden ska ett brett spektrum av olika vätgasaplikationer kunna utvecklas och testas, exempelvis för energilagring, produktion av biodrivmedel och för dekarbonisering i processindustri. Testbädden utvecklas av RISE Research Institutes of Sweden AB i Lund respektive i Piteå samt Swerea MEFOS i Luleå och en arbetsgrupp bestående av intressenter och framtida testbäddsanvändare.
Bidrag från Vinnova: 7,1 miljoner

Övriga nya testbäddsprojekt som får finansiering:

  • FFLAM Testbädd för fossilfria laminat, Paper Province, Karlstad – 6,1 miljoner
  • Live-In Smartgrid, Sustainable Innovation AB, Stockholm, i samarbete med STUNS, Uppsala – 8 miljoner
  • Testbädd för hållbara VA-ledningssystem (SUSPIPE), Swerea KIMAB, Stockholm – 2,5 miljoner
  • Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre RRHRC – Öppen testbädd, Rolls-Royce AB, Kristinehamn – 4 miljoner

 

Frågor?

Senast uppdaterad 1 oktober 2018

Statistik för sidan