Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Darja Isaksson: ”Innovation är viktigare än någonsin”

Publicerad: 4 september 2018

Sedan drygt två veckor är Darja Isaksson på plats som ny generaldirektör för Vinnova. Hon lyfter fram hållbarhet och internationalisering som två områden hon kommer att prioritera.

Foto: Joel Nilsson

Den 20 augusti tog Darja Isaksson klivet från rollen som konsult och strateg till myndighetschef. Hon har bland annat suttit i regeringens innovationsråd och i regeringens digitaliseringsråd. Tidigare grundande hon den digitala innovationsbyrån Ziggy Creative Colony.

Varför sökte du jobbet som generaldirektör för Vinnova?
Innovation är viktigare än någonsin och nödvändigt för att transformera oss till ett hållbart samhälle. Jag vill vara med och bidra till att skapa hållbar tillväxt och Vinnova är en värdefull del för att åstadkomma det. Jag har också imponerats av all den kompetens, drivkraft och nyfikenhet som finns hos Vinnovas medarbetare.

Vad kan du bidra med?
Jag har lett verksamheter i drygt tio år och alltid arbetat med att utveckla nya metoder för att skapa nytta med hjälp av ny teknik i olika branscher. Under de senaste åren har det varit mer ur ett helikopterperspektiv, bland annat i regeringens innovationsråd och jag har även arbetat med olika forskningsprogram och institut. Det har gett mig en bred insyn i innovationssystemet. Jag tror också att min bakgrund av att jobba med hur digitalisering påverkar individer, företag och samhälle är en värdefull tillgång.

Tidigare har du varit konsult och rådgivare. Nu sitter du med ansvaret och andra kommer att vilja påverka dina beslut. Hur ser du på den nya rollen?
Jag kommer att lyssna brett för att få mer förståelse för de behov, möjligheter och utmaningar som finns. Sedan handlar strategi om att välja och att välja bort. Vinnova kommer inte att kunna göra allt.

Vad har du för syn på ledarskap?
Jag vill leda genom att skapa möjligheter, sänka barriärer och bidra till tillit som gör att människor får bra förutsättningar att både ta initiativ och lära av varandra över organisatoriska gränser. Jag tror också att det är viktigt att samlas kring en gemensam vision, en idé om vart vi ska nå.

Vilka prioriteringar har du för Vinnovas verksamhet?
Sverige har en fördel i att vi har bred samsyn kring att innovation är avgörande för att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnovas uppdrag är att bidra till det, som finansiär men också genom att föra samman aktörer och bidra till breda samarbeten som skapar innovationer som gör skillnad. De aktörer vi arbetar med finns i hela ekosystemet från policy till industri. Utmaningen är att innovation nu behövs överallt och i en skala som leder till systemtransformation. Vi behöver därför fortsätta att utveckla vårt sätt att utgå från hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och på vilket sätt vi gör största möjliga skillnad. Hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö utan också om till exempel välfärd. Regeringen förväntar sig också att vi stärker det svenska systemets internationalisering, vilket jag ser som avgörande i en globaliserad värld. Men för att välja angreppssätt och prioritera bland våra mål kommer jag först att lyssna på mina medarbetare och på de aktörer vi har kontakter med och det är något som jag redan har börjat med.

Vilken är din bild av Sverige som innovationsland?
Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Vi är ett av världens bästa länder att vara barn i, att vara kvinna i, eller att bli gammal i. Vi är också ett av de länder där det är lättast att starta och driva företag. Samtidigt är vi ett av världens mest innovativa länder. Jag tror att alla dessa saker hänger ihop, att vara innovativ handlar om att ständigt utvecklas. Idag kräver det mer komplexa samarbeten än tidigare. Sveriges hela innovationssystem kan aldrig styras i egentlig mening. Men alltifrån hur vi utformar våra insatser till de projekt vi finansierar måste förhålla sig till den snabba teknikutvecklingen. Gårdagens strukturer räcker inte riktigt till.

Vad är viktigast att utveckla?
Sverige behöver både utveckla förmågan till gemensamt lärande och samspelet mellan policy och innovation. Vi behöver också ta ett rejält kliv i vår förmåga att använda data som strategisk resurs, oavsett om vi tänker på att ställa om transportsystemet eller ta nästa kliv inom life science. Det är avgörande för att ställa om på systemnivå, men också för att hantera nya sårbarheter som introduceras i samhället av digitalisering och den snabba innovationstakten. Och eftersom Sverige trots allt bara är en stad i en global kontext behöver vi jobba smartare tillsammans och med andra länder för att lyckas.

 

Senast uppdaterad 4 september 2018

Statistik för sidan