Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Uppfinnare får hjälp med att testa sina idéer

Publicerad: 26 mars 2018

Åtta organisationer får dela på 20 miljoner kronor av Vinnova för att hjälpa enskilda uppfinnare och innovatörer att testa sina idéer. Syftet är att hjälpa innovatörer att tidigt fatta beslut om hur de ska gå vidare.

Det handlar om finansiering för test och validering av idéer i tidiga skeden.

- För att testa om en idé är värd att fortsätta utveckla behöver man ofta prata med potentiella kunder, bedöma prestanda hos en tänkt produkt eller få stöd när det gäller till exempel immaterialrätt. Tidigare har den typen av stöd varit svårt att få, säger Anna Tegnesjö, handläggare på Vinnova.
Några av projekten ska inrikta sig mot särskilda målgrupper som unga eller kvinnliga innovatörer. Ett par av dem har ett regionalt fokus, medan flertalet ska stödja innovatörer i hela landet.

Åtta organisationer får dela på sammanlagt 20 miljoner för att stödja uppfinnare och innovatörer:

Göteborgs Uppfinnareförening (UppfinnarLotsen), 2,6 miljoner

The Paper Province, (Verifiering för hållbar tillväxt inom skogsbaserad bioekonomi), 2,8 miljoner

Uppsala Innovation Centre AB (Uppsala Product Market Fit 2018), 3,3 miljoner

Stockholm School of Entrepreneurship (Validator – a validation program for recent university graduates), 4 miljoner

Kvadrat Inkubik AB (En innovationsplattform som hjälper innovatörer och entreprenörer att testa och verifiera sin idé), 700 000

Angelr AB, (Angelr Growth), 1,1 miljoner

Ideaction (Validering av tidiga hårdvaruidéer genom katalys av innovationsekosystem), 3 miljoner

LTU Business AB (Innovationskraft till Västerbotten och Norrbotten), 2,4 miljoner

Frågor?

Anna Tegnesjö

Handläggare

+46 8 473 31 62

Senast uppdaterad 26 mars 2018

Statistik för sidan