Guider och analyser

Här kan du ta del av analyser och utvärderingar som Vinnova gjort tidigare. Du hittar även en guide för dig som är i färd med att bygga upp en testbädd.

Guide för testbäddsutveckling

Guiden avsedd att vara ett stöd i projektplaneringen och genom de olika faserna i testbäddsutveckling. Den innehåller tips på vad som kan vara viktigt att tänka på och en checklista som dels sammanfattar generella krav på testbäddar och testbäddsprojekt och dels kan användas för självutvärdering i olika utvecklingsfaser.

Guiden är framtagen av Vinnova och Test Site Sweden (TSS) vid Lindholmen Science Park i Göteborg, och fungerade ursprungligen som ett komplement till utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet – våren 2017". 

Guide för testbäddsutveckling

Kartläggning och behovsinventering

Denna rapport är avsedd att vara ett underlag för diskussioner om framtida behov och prioriteringar av nya och uppgraderade test- och demonstrationsinfrastrukturer. Rapporten är uppdelad i två delar; dels en kartläggning av befintliga test- och demonstrationsinfrastrukturer och dels en intervjuserie för att identifiera framtida behov av test- och demonstrationsinfrastrukturer.

Rapporten är skriven av Olof Linde & Jan Persson – Sweco Strategy på uppdrag av Vinnova. 

Kartläggning och behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

I den här rapporten utvärderas Vinnovas program program Testbäddar inom vård och äldreomsorg. Programmet var en del i en större satsning, vars syfte var dels att stärka organisationens egen innovationsförmåga och dels att stärka näringslivets konkurrenskraft. Uppdraget var att ge stöd till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheterna. 

Utvärderingen har genomförts av Kontigo AB, Cederberg, Kempinksy, Lindblom och Östlund, på uppdrag av Vinnova.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Senast uppdaterad 19 april 2018

Sidansvarig: Filip Kjellgren

Statistik för sidan