Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Guider och analyser

Här kan du ta del av analyser och utvärderingar som Vinnova gjort tidigare. Du hittar även en guide för dig som är i färd med att bygga upp en testbädd.

Guide för testbäddsutveckling

Guiden avsedd att vara ett stöd i projektplaneringen och genom de olika faserna i testbäddsutveckling. Den innehåller tips på vad som kan vara viktigt att tänka på och en checklista som dels sammanfattar generella krav på testbäddar och testbäddsprojekt och dels kan användas för självutvärdering i olika utvecklingsfaser.

Guiden är framtagen av Vinnova och Test Site Sweden (TSS) vid Lindholmen Science Park i Göteborg, och fungerade ursprungligen som ett komplement till utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet – våren 2017". 

Guide för testbäddsutveckling

Kartläggning och behovsinventering

Denna rapport är avsedd att vara ett underlag för diskussioner om framtida behov och prioriteringar av nya och uppgraderade test- och demonstrationsinfrastrukturer. Rapporten är uppdelad i två delar; dels en kartläggning av befintliga test- och demonstrationsinfrastrukturer och dels en intervjuserie för att identifiera framtida behov av test- och demonstrationsinfrastrukturer.

Rapporten är skriven av Olof Linde & Jan Persson – Sweco Strategy på uppdrag av Vinnova. 

Kartläggning och behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

I den här rapporten utvärderas Vinnovas program program Testbäddar inom vård och äldreomsorg. Programmet var en del i en större satsning, vars syfte var dels att stärka organisationens egen innovationsförmåga och dels att stärka näringslivets konkurrenskraft. Uppdraget var att ge stöd till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheterna. 

Utvärderingen har genomförts av Kontigo AB, Cederberg, Kempinksy, Lindblom och Östlund, på uppdrag av Vinnova.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Sidansvarig: Filip Kjellgren

Statistik för sidan