Sverige som big science nation

Internationellt framgångsrik forskning är beroende av avancerade forskningsanläggningar. I dag har Sverige egna forskningsinfrastrukturer som ESS, och MAX IV utanför Lund och SciLifeLab i Stockholmsregionen. Därutöver finns ett stort antal internationella forskningsanläggningar runt om i världen som Sverige är med och finansierar. Det behöver vi som litet land dra nytta av.

Att Sverige fortsätter att vara ett land som prioriterar forskning och innovation är avgörande för vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling. Som ett litet land behöver vi prioritera finansiering, samordning, utveckling och användning av den storskaliga forskningsinfrastrukturen och dess ekosystem. Forskningsinfrastruktur bidrar med stora värden till samhälle och näringsliv.

För att Sverige ska få ut det fulla värdet av dessa investeringar behövs åtgärder på flera områden. Vi behöver framför allt engagera leverantör- och användargrupper och göra det lättare för dem att nyttja och komma i kontakt med forskningsanläggningar i Sverige och internationellt.

Frågor?

Kontakta oss för frågor och ytterligare information.

Natasa Pahlm

Kontaktperson för Big Science Sweden

+46 8 473 31 95

Maria Öhman

Forskningsinfrastruktur – nyttiggörande och samverkan

+46 8 473 31 89

Senast uppdaterad 2 juli 2020

Sidansvarig: Natasa Pahlm

Statistik för sidan