Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tre filmer från framtiden

Publicerad: 24 april 2023

Inför Sweden Innovation Days och Bifrost Summit 2023 – tog vi fram tre filmer som visar fiktiva upplevelser av alternativa framtider. Innehållet är baserat på fakta och signaler vi ser idag. Det är inte önskade visioner eller prognoser – utan en spekulativ bild av olika framtider. Syftet är att väcka känslor och starta samtal. För att vi ska engagera oss – och i den mån det är möjligt tillsammans bidra till en önskad framtid.

Vi lever i en tid av exponentiell utveckling. William Hurley, grundare och VD för kvantdator-startupen Strangeworks, uttrycker det så här:

"We are on the verge of the greatest period of technological advances in the history of mankind. I feel people are not only not ready for this, but they’re also not even aware it’s happening. We’re going to see more changes in the next decade than we have in the past 100 years. People can naysay it all they want, but the technological change about to occur can not be stopped"

De senaste månaderna har utvecklingen av AI och tekniska genombrott visat oss att kliven in i en oviss framtid går snabbt. Det är spännande, men för många också skrämmande. Många ifrågasätter vart vi är på väg och hur redo vi är.

Men oavsett hur vi känner kan vi inte kan stoppa huvudet i sanden. Vi står inför utmaningar som är både mycket komplexa och globala. Vi måste agera och vara med och forma framtiden. För att hantera utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikhet i hälsa – räcker det inte med individuella insatser. Ändringar krävs på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta i nya banor.

Som Sveriges innovationsmyndighet arbetar Vinnova aktivt med framsyn – att bli bättre på att förstå vad som ligger runt hörnet. Syftet är att bli mer förberedda och ha en strategisk plan för hur vi kan möta olika framtider.

Framsyn är ett förhållningssätt som ger oss kraften att vara med och forma framtiden – inte bara låta den hända. Det handlar inte om att förutsäga framtiden, det kan ingen göra, utan om att arbeta med scenarier om möjliga framtider utifrån den kunskap vi har idag.

Amy Webb, världskänd futurist, uttrycker det så här:

”Foresight isn’t about making predictions, it’s about preparation. It’s about making better decisions in the present”

En kraftfull metod inom framsyn är spekulativ design. Spekulativ design handlar om att utmana idéer vi har om hur världen fungerar, och utforska hur världen och vårt samhälle KAN komma att se ut. Inför Bifrost Summit och Sweden Innovation Days 2023– tog vi fram tre filmer. Dessa filmer använde vi för att inleda dagar eller sessioner.

Filmerna bjuder in oss i en fiktiv upplevelse av en alternativ framtid. Innehållet i filmerna är baserat på fakta och svaga eller starka signaler vi ser idag. Det är inte önskade visioner eller prognoser – utan en spekulativ bild av olika framtider – som kan innehålla mer eller mindre spår av verkligheten. Syftet med filmerna är att väcka känslor och starta konversationer – om vilken framtid vi vill och inte vill ha. För att vi ska engagera oss – och i den mån det är möjligt tillsammans bidra till en önskad framtid.

De tre filmerna om framtiden

Chicnoloy

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Babybuilder

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Teknikstorm och människans roll i en föränderlig tid

24 april 2023

Annie Lindmark

Programledare Framtidsområden

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

AI för att tackla klimatkrisen?

24 april 2023

Lars Friberg

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Kombinera signaler och förändringsfaktorer till en framtidsspaning

24 april 2023

Jenny Sjöblom

Handläggare

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Senast uppdaterad 17 januari 2024

Statistik för sidan