Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.

Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Modellen ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. För uppdraget har totalt 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016.

Modellen har nu testats i en första pilot. Medel har fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet  på samverkanstrategier och implementering av samverkan. Bedömningen har byggt på lärosätenas egna beskrivningar.

I nästa pilot kommer samverkansaktiviteter och resultat som även inkluderar involvering och resultat hos externa parter att utvärderas. Piloten kommer genomföras 2016.

- Syftet med piloten är att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem. Vi kommer att använda erfarenheterna från dessa piloter när vi utformar det slutliga förslaget till regeringen, säger Maria Landgren, som arbetar med uppdraget på Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter betyg på samverkansarbetet vid de universitet och högskolor som deltagit. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Totalt har 60 miljoner kronor fördelats i piloten.

Fördelning av medel i testpiloten

Beloppen är avrundande.

Blekinge tekniska högskola, 0,6 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,1 miljoner
Göteborgs universitet, 3,5 miljoner
Högskolan i Borås, 2,8 miljoner
Högskolan Dalarna, 1,7 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,7 miljoner
Högskolan i Halmstad , 1,6 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,8 miljoner
Högskolan Kristianstad , 0,6 miljoner
Högskolan Väst, 2,8 miljoner
Karlstads universitet, 2,9 miljoner
Karolinska institutet, 2,3 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,6 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 1,9 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,9 miljoner
Lunds universitet, 3,8 miljoner
Malmö högskola, 1,8 miljoner
Mittuniversitetet, 1,7 miljoner
Mälardalens högskola, 2,8 miljoner
Stockholms universitet, 1,2 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 3,2 miljoner
Södertörns högskola, 0,6 miljoner
Umeå universitet, 2,2 miljoner
Uppsala universitet, 1,5 miljoner
Örebro universitet, 1,8 miljoner

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Statistik för sidan