Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte Chips JU (pelare 1 i Chips Act)

Arrangör: Vinnova Digitalt, Digitalt via Teams tis 9 maj 2023 kl. 08:30-09:45

Länk till mötet

Klicka här för att ansluta till mötet

Information

Vinnova informerar om innehållet i Chips JU och den aktuella tidplanen för implementering. EU-kommissionen räknar med att den pågående förhandlingen om Chips Act med medlemsländer och parlamentet ska avslutas i maj. Det pågående programmet Key Digital Technologies (KDT) JU kommer, enligt förslag i Chips Act, att omformas till Chips JU. EU-kommissionens budget för KDT JU är 1.800 miljoner Euro som ökar till 4.175 miljoner Euro i Chips JU.

Mötet kommer att hållas på svenska.

Mötet kommer inte spelas in.

Program

KDT-JU: Europeisk samverkan inom elektroniska komponenter och system

Agenda

Chips Act – översikt och status
Chips Act Pilar 1 – Chips JU (Vinnova)
National budget Chips JU (Vinnova)
Chips Act Pilar 2 & 3 (Tillväxtverket)
Frågor och diskussion

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Adela Saavedra Granholm

SE Lead Delegate, KDT JU Public Authorities Board

+46 8 473 31 50

Lars Gustafsson

SE Lead Delegate, KDT JU Governing Board

+46 8 473 32 12

Sverker Brundin

Handläggare Digital omställning

+46 8 473 31 97

Senast uppdaterad 3 maj 2023

Statistik för sidan