Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Arrangör: Vinnova Digitalt tor 20 apr 2023 kl. 08:30-10:30

Välkommen till ett informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom halvledare i det kommande europeiska programmet Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Mötet är digitalt. När du anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemejl med en länk till mötet. Mötet kommer att hållas på svenska. 

Det pågående EU-partnerskapsprogrammet Key Digital Technologies (KDT) JU kommer att omformas till Chips JU, enligt förslaget i Chips Act. Chips JU kommer att bli ett större partnerskapsprogram med flera olika insatser, som till exempel ett europeiskt nätverk av kompetenscentrum inom halvledarteknologier.

Vinnova bjuder in till ett informationsmöte om det planerat europeiskt nätverk av kompetenscentrum i Chips JU och öppnar för frågor och dialog kring det.

EU-kommissionen lanserade i februari 2022 Chips Act med målsättning att förstärka Europas konkurrenskraft och resiliens inom halvledarteknologier och applikationer samt för att stödja grön och digital omställning. EU-kommissionen räknar med att den pågående förhandlingen om Chips Act med medlemsländer och parlamentet ska avslutas i maj 2023. Finansiering av svenskt kompetenscentrum kommer från EU-kommissionen och svenska staten (Vinnova).

För er som vill starta kompetenscentrum

Vi vänder oss till deltagare som är intresserade av att starta nationellt kompetenscentrum inom halvledare för stöd till SMF, start-ups, industri och akademi.
Är ni intresserade av att veta mer om europeiska kompetenscentrum i Chips JU? Missa inte den möjligheten!

Om du har intresse av helheten och andra delar av Chips JU som industriella samverkansprojekt, pilotlinor eller nya designplattformer för halvledare, delta hellre i Vinnovas informationsmötet 9 maj. Anmälningslänk finns i Vinnovas kalendarium på hemsidan.

Länk till programmet European Chips Act (europa.eu)

Länk till KDT JU

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Adela Saavedra Granholm

Handläggare

+46 8 473 31 50

Lars Gustafsson

Handläggare

+46 8 473 32 12

Sverker Brundin

Handläggare

+46 8 473 31 97

Senast uppdaterad 24 mars 2023

Statistik för sidan