Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU Missions: From Policy to Implementation - a Swedish Perspective

Arrangör: Sweden's Research and Innovation Office in Brussels Nordic House, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels ons 12 apr 2023 kl. 09:00-10:45

Den 12 april bjöd Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) in till ett seminarium om EU:s Missions, med fokus på hur Missions översätts från policy till genomförande. Evenemanget gav en översikt av implementeringen av Missions ur ett svenskt perspektiv, och hade ett tvärgående Mission-fokus. Talarna representerade det bredare Mission-perspektivet, men också fokusområdena Cancer, Klimatneutrala och smarta städer och Klimatanpassning. Eventet vände sig till dig som vill lära mer om implementering av Missions. 

Ta del av det inspelade mötet

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Välkommen till seminarium i Nordic House.

Seminariet inleddes med en övergripande presentation av missionsorienterat arbete i Sverige. Därefter följde ett panelsamtal med aktörer från det svenska Missions-ekosystemet. Samtalet avrundades med en reflekterande spaning ur ett EU-perspektiv samt frågestund.  

Moderator

Göran Marklund

Göran Marklund är biträdande generaldirektör och chef för strategisk omvärldsanalys på Vinnova. Han har ett mångårigt engagemang i Vinnovas verksamhet kring Mission-inriktad innovationspolicy.

 
Paneldeltagare

Albert Edman

Albert är Senior Project Manager på RISE och fokusområdesledare för Städer och samhällen i förändring. Albert är engagerad i flera nationella och internationella sammanhang kring Smarta städer och hållbar stadsutveckling, bland annat som Internationaliseringsstrateg för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

 

Ebba Hallersjö Hult

Ebba är medgrundare och chef för de Mission-inriktade innovationshubbarna Nollvision Cancer och Test Bed Sweden för kliniska prövningar och precisionshälsa i cancervården. Ebba är också medlem i Lung Cancer Policy Network.

 

Erika Augustinsson

Erika är innovationsstrateg på Region Blekinge, som var den första svenska regionen att underteckna EU:s Mission för klimatanpassning. Erika leder regionens arbete med att implementera Mission som metod.

 

Neville Reeve

Neville har lång erfarenhet från Europeiska kommissionens generaldirektorat för Forskning och innovation (DG RTD) och var tidigare sektorschef med ansvar för policy, strategi, ramvillkor och samordning för EU:s Missions inom Horisont Europa. Han ingår för närvarande i direktör Julien Guerriers närmaste team vid DG RTD:s policycenter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Brussel N: 50.8402818 E: 4.367048 (Visa på karta)

Frågor?

Isabella Ismail

Policy officer

+46 8 473 32 68

Senast uppdaterad 19 april 2023

Statistik för sidan