Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ansvarsfull teknikutveckling i ett internationellt perspektiv

Online, Microsoft Teams. Länk för deltagande skickas ut i anslutning till workshopen ons 30 nov 2022 kl. 09:00-11:00

Hur kan vi se till att den teknik vi forskar kring och utvecklar är ansvarsfull, och vad innebär det? Och hur balanserar vi det med att våga testa och göra?

Välkommen till en workshop tillsammans med Komet, Kommittén för teknologisk innovation och etik, inom ramen för Plint, Plattformen för internationalisering. Workshopen lyfter frågor som är särskilt viktiga att beakta i internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Workshopen riktar sig i första hand till dig som jobbar med forskning, teknikutveckling, innovation och internationalisering inom akademin.

Det kommer finnas möjlighet att prova på Komets webbaserade verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Verktyget är till för alla som arbetar med teknik, oavsett om det gäller AI, life science, digitalisering, verkstadsindustri eller något annat teknikområde. Tanken är att det ska vara en hjälp till självhjälp. Verktyget innehåller både teoretiska och praktiska delar som bland annat berör vilka som påverkas av teknikutvecklingen, och den grund teknikutvecklingen vilar på och hur den genomförs.

Komet menar att ansvarsfull teknik handlar om att tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra till såväl miljömässig och social som ekonomisk hållbarhet, och till stärkt konkurrenskraft. Tekniken ska alltså inte bara fylla sin funktion, utan även bidra till ett hållbart samhälle. Vad innebär det inom forskning och innovation? Vad behöver vi tänka på när vi forskar kring eller utvecklar ny teknik?

Om Plint

Plint, plattform för internationalisering, arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer. Genom att samla kompetens inom området är Plint en resurs för problemlösning och kunskapsutbyte.

Mer om Plint på UHR.se

Om Komet

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) verkar under åren 2019–2022 och arbetar brett för regeringen med frågor om policyutveckling. Arbete syftar till att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Komet ger konkret stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling och olika sektorsövergripande frågeställningar.

Mer om Komet på kometinfo.se

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Ann-Mari Fineman

Handläggare, innovationsscout

+46 8 473 31 68

Senast uppdaterad 21 november 2022

Statistik för sidan