Samverkan mellan staten och industrin för framtidens fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav hälften finansieras med statliga medel. Utlysningar inom FFI öppnar i mars och stänger i juni.

På gång inom FFI

Aktuellt inom området

På uppdrag av FFI har Ramboll genomfört en effektutvärdering av programmet. Utvärderingen fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Framgångsrik satsning på fordonsstrategisk forskning och innovation(pressmeddelande)

Programutvärdering av Fordonsstrategisk forskning och innovation (rapport)

Sök fi­nan­sie­ring­ i­nom F­FI

Finansiering inom energi och miljö

Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöpåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet. Programmet administreras av Energimyndigheten.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 22 april 2020

Sidansvarig: Christina Kvarnström

Statistik för sidan