Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete med Brasilien i samverkan med EMBRAPII och SENAI

Med erbjudandet vill Vinnova ge svenska aktörer så som företag eller forskningsinstitut möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra forsknings- och innovationsprojekt

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer och EMBRAPII Institut eller SENAI Institut.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut samt kommuner vid intresse.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt och den totala budgeten i denna utlysning är 24 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera 7-8 innovationsprojekt. Stödet från Vinnova gäller enbart ersättning för de svenska aktörerna. De brasilianska aktörerna erhåller ersättning från EMBRAPII Institut eller SENAI.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Regina Summer

  Utlysningsansvarig

  + 4684733224

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01091

  Statistik för sidan