Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioeconomy in the North - Joint Call 2022

Utlysningen syftar till att stödja internationella forsknings- och innovationssamarbeten med fokus på utveckling av nya produkter, tekniker och strategier som bidrar till målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser, utifrån träbaserad biomassa. Finansiärer från Kanada, Tyskland, Norge, Finland och Sverige deltar i utlysningen. Förslag lämnas in via en extern webbplats, se länk nedan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskning och innovation med fokus på utveckling av nya produkter, tekniker och strategier som bidrar till målet om noll nettoutsläpp, utifrån träbaserad biomassa. Både industriell forskning och experimentell utveckling välkomnas.

Vem kan söka?

Behovsägande organisationer, företag, universitet och forskningsinstitut i samverkan. Minst 3 parter från 3 olika deltagande länder i denna utlysning.

Hur mycket kan ni söka?

För svenska deltagare: maximalt 70 procent av de svenska parternas totala stödberättigande kostnader och maximalt 300 000 Euro totalt per projekt.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Holmgren

  Vinnovas kontaktperson för Bioeconomy in the North

  +46 8 473 32 13

  Diarienummer 2022-00088

  Statistik för sidan