Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönare i klimatets tjänst - hösten 2021

Erbjudandet ska främja utvecklingen av lösningar som nyttjar drönare för att hantera klimatutmaningen. Det handlar både om att minska klimatutsläpp och att förbättra samhällets anpassningsförmåga till ett förändrat klimat

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekten ska bidra till en omställning mot ett klimatneutralt samhälle samt förbättra anpassningsförmågan till ett förändrat klimat. Lösningar kan omfatta arbetsuppgifter som kan utföras med låga eller inga utsläpp samt effektiv tillsyn av områden

Vem kan söka?

Denna satsning vänder sig till aktörer och områden där man i närtid kan använda lösningarna. Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och som skapar värde för människor och miljö.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är 15 miljoner kronor. Vi ser framför oss cirka 10 projekt

Viktiga datum

Under våra frågestunder informerar vi om hur man skriver en korrekt ansökan. Mötet handlar främst om att förklara de formella villkor som gäller, men är också ett tillfälle för att få svar på övriga frågor kring utlysningen. Mötet är en timme och sker i Microsoft Teams. Ingen föranmälan krävs. Länken nedan leder direkt till mötet.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 33

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-03399

  Statistik för sidan