Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utbildningssamverkan

Syftet med erbjudandet är att utveckla utbildning och forskning genom att stimulera innovativa metoder och modeller för arbetslivsanknytning inom ramen för befintliga utbildningsprogram och därigenom öka kontaktytor och kunskapsutbyte mellan utbildning, forskning och omgivande samhälle och då främst industri och näringsliv.

Tidigare ansökningstillfällen

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2022
Stängde 30 augusti 2022

Det här erbjudandet riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa modeller och metoder för utbildningssamverkan genom arbetsintegrerat lärande. Här vänder vi oss till utbildningar där det inte är så vanligt att använda arbetsintegrerat lärande.

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande
Stängde 5 oktober 2021

Universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla modeller för utbildningssamverkan.

Senast uppdaterad 16 mars 2023

Diarienummer 2021-01967

Statistik för sidan