Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt 2020

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala inom offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Stöd till genomförande av testbäddar. Projektet kan pågå upp till 36 månader.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer ska vara koordinator. Andra aktörer, exempelvis företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ideella aktörer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

För genomförandeprojekt ligger erfarenhetsmässigt Vinnovas bidrag mellan 2-8 miljoner kr men det finns ett krav på 50 procents egen finansiering.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonny Paulsson

  Programledare och utlysningsansvarig

  + 4684733242

  Linda Svanhed

  Handläggare, samhällsutveckling

  + 4684733065

  Karin Stenström

  Handläggare, hälsa

  + 4684733152

  Therese Porsklint

  Administratör

  + 4684733028

  Annika Bergendahl

  Handläggare, samhällsutveckling

  + 4684733021

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Behöver ni testa er idé först?

  Vi erbjuder även finansiering för projekt som befinner sig i ett tidigare skede och vill testa sin idé först.

  Diarienummer 2019-04573

  Statistik för sidan