Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom områdena Hållbar industri och Digital omställning samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut måste vara koordinerande part.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum inom Hållbar industri och Digital omställning med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan .

Vem kan söka?

Koordinator ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet eller andra universitet, högskolor eller institut som projektpart.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova planerar att bevilja max 9 stycken kompetenscentrum. Vinnova bidrar med 1/3 av finansieringen för ett centrum där Vinnovas del planeras vara 4 miljoner kronor för år 1 och 8 miljoner för år 2-5.

Viktiga datum

Under informationsmötena berättar vi mer om utlysningen, och det finns möjlighet att ställa frågor. Vi har även möjligheten att ha ytterligare informationsmöten för en gruppering av aktörer om behov finns.

 • Dokumentation från informationsmöte

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Det finns även ett modellavtal, samt anvisningar till modellavtalet, att ladda ner som ni kan använda vid ett senare skede för framtagande av ett centrumavtal.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jeannette Dypbukt

  Handläggare, Digital omställning - Vinnova

  + 46 8 473 3252

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig handläggare, Hållbar industri - Vinnova

  + 46 8 473 3185

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00909

  Statistik för sidan