Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbetsprojekt Sverige-Storbritannien om forskning och utveckling inom flygteknik

I det här erbjudandet kan svenska organisationer söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt inom flygteknik i samarbete med Storbritannien.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom flygteknik tillsammans med Storbritannien

Vem kan söka?

Svenska företag, organisationer, forskningsinstitut och universitet. Sökande ska ingå i konsortium med minst en industriell part från Storbritannien och en industriell part från Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Svensk budget för utlysningen är 22,5 miljoner kronor. Projekten ska pågår 12-36 månader.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sanna Edlund

  Programme Manager

  + 4684733163

  Peter Lindberg

  EUREKA National Project Coordinator

  + 4684733193

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-00225

  Statistik för sidan