Innovationer för ett hållbart samhälle:

Innovationer för en klimatneutral framtid

Stängde 11 juni 2019

I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Projekten ska utveckla kunskap och kompetens som kan bidra till stor samhällsnytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till offentliga organisationer, företag, ideella organisationer och forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidragsbelopp är satt till 6,5 miljoner kronor. Stödnivån är max 100 procent.

Viktiga datum

Den 11 april bjuder Vinnova in till ett informationsmöte. Efter mötet kommer det finnas möjlighet att mingla med andra deltagare samt träffa teamet på Vinnova. Informationsmötet kommer även att webbsändas på eventets kalendersida. 

 • Vilka projekt kan få finansiering?

  Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva utveckling inom en mängd områden med såväl indirekt som direkt påverkan på klimatet. Här är några exempel på vilka frågeställningar som adresserar utlysningens övergripande målsättning:  


  Miljö  

  • Policy- och beteendefrågor som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, i dessa frågor inkluderas även regelverk, styrmedel, affärsmodeller, incitamentsstrukturer och konsumtionsbeteenden.  
  • Hur bank- finans- och försäkringsbranschen kan stödja övergången till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. För att möjliggöra och accelerera förändringen inom dessa områden krävs nya sätt att bedöma, värdera och hantera risker och möjligheter.   
    

  Transport 

  • I en Europa-jämförelse rankas det svenska järnvägssystemets tillförlitlighet lågt. Hur kan dess kvalitets- och störningsbrister förebyggas? 
  • De förbättringsåtgärder som gjorts på senare år inom kollektivtrafiken har i många fall lett till kraftigt ökade kostnader som inte motsvaras av intäktsökningar. Vad kan göras för att bryta utvecklingen av kollektivtrafikens skenande kostnader som är ohållbart på sikt? 
    

  Hållbara städer

  • Hur kan bostäder och stadsmiljöer göras hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv samtidigt som dess klimatavtryck minskas radikalt? För att nå hit behövs nya gröna affärsmodeller som bidrar till en omställning till klimatneutrala och inkluderande städer.
  • Hur kan universell utformning integreras i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen, för att bidra till att skapa inkluderande, trygga och klimatneutrala städer?  

  Läs mer om tidigare beviljade projekt

  Vill du veta mer om projekt som fått finansiering tidigare? Läs sammanfattningar om beviljade projekt i vår projektdatabas.

  Så här ansökar ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig (Miljö)

  08-473 32 23

  Per Norman

  Transport

  08-473 31 73

  Gustav Malm

  Hållbara städer

  08-473 30 20

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-00827

  Statistik för sidan