Eurostars 2 medfinansiering:

Innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz - SWII 2019

Stängde 29 november 2019

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz. Eurostars2 passar för projekt inom alla teknikområden men just detta erbjudande är inriktat mot digitalisering som har fokus på artificiell intelligens, Big Data och Virtual Reality samt Augmented Reality. Satsningen är en del av Swedish-Swiss Innovation Initiative (SWII).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, akademi och stora företag från Sverige och Schweiz. Konsortiet ska bestå av minst två parter från Sverige respektive Schweiz. Projektet måste ledas av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Hur mycket kan ni söka?

Den svenska sidan av Eurostarsprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostars reglerna för Sverige hos Vinnova.

Viktiga datum

 • Få återkoppling på er projektskiss

  Som en möjlighet kan sökande från Sverige eller Schweiz skicka in en projektskiss för sitt projekt till Vinnova och InnoSuisse senast 29 november 2019. Läs mer i utlysningstexten nedan.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Gustafsson

  SWII 2019

  46 8 473 3212

  Diarienummer 2019-02695

  Statistik för sidan